Grafik

Michail I. Glinka

H.p.f.540-3,14

Titel

Michail I. Glinka

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Online seit

29.03.2021

Titel

Michail I. Glinka

Thema

Glinka, Michail I.

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-3,14
DOI: 10.48651/franconica-5601708445756

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg

Metadaten

Titel

Michail I. Glinka

Thema

Glinka, Michail I.

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-3,14
DOI: 10.48651/franconica-5601708445756

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg