Grafik

Michel E. Chevreul

H.p.f.540-2,96

Titel

Michel E. Chevreul

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Online seit

29.03.2021

Titel

Michel E. Chevreul

Thema

Chevreul, Michel E.

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-2,96
DOI: 10.48651/franconica-7625664791311

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg

Metadaten

Titel

Michel E. Chevreul

Thema

Chevreul, Michel E.

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-2,96
DOI: 10.48651/franconica-7625664791311

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg