Grafik

Gaetano Donizetti

H.p.f.540-1,76

Titel

Gaetano Donizetti

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Online seit

29.03.2021

Titel

Gaetano Donizetti

Thema

Donizetti, Gaetano

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-1,76
DOI: 10.48651/franconica-2017971876013

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg

Metadaten

Titel

Gaetano Donizetti

Thema

Donizetti, Gaetano

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-1,76
DOI: 10.48651/franconica-2017971876013

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg